main banner

Tutukluluk, Tutuklama kararı, Tutuklama kararına itiraz


Anasayfa // Yayınlar // Tutukluluk, Tutuklama kararı, Tutuklama kararına itiraz

Tutukluluk, Tutuklama kararı, Tutuklama kararına itiraz

Tutukluluk nedir;

Tutukluluk bir kimsenin kanun yoluyla hürriyetinden alıkoyulması anlamına gelmektedir.  Ceza muhakemesi kanununun 2 . bölümünde düzenlenen tutuklama, suç şüphesi bulunan kimselere karşı uygulanan bir müessesedir. Ceza Muhakemeleri Kanunu madde 100’ de  Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir.’ Denmektedir

Kimler tutuklama kararı verebilir?

Tutuklama kararını verecek merci soruşturma evresine göre değişiklik göstermektedir. Kanunda tutuklama kararı verecek merci açık bir şekilde belirtilmiştir.

Soruşturma evresinde şüphelinin tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından, kovuşturma evresinde sanığın tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının istemi üzerine veya re'sen mahkemece karar verilir.

Tutuklulukta geçecek süre ne kadardır?

Ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde tutukluluk süresi en çok bir yıldır. Ancak bu süre, zorunlu hallerde gerekçeleri gösterilerek altı ay daha uzatılabilir. Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde, tutukluluk süresi en çok iki yıldır. Bu süre, zorunlu hallerde, gerekçesi gösterilerek

Tutuklama Kararına itiraz

Tutuklama kararı sulh ceza hakimi veya mahkeme tarafından verilebilen bir karar olduğundan ötürü denetime tabidir ve buna itiraz etmek mümkündür Kanunda açık bir hüküm bulunmamakla birlikte Tutuklama kararına itiraz, tutuklanmanın devam ettiği  her zaman için mümkündür.

Tutuklama kararına itiraz nereye yapılır?

Sulh ceza hâkimliğinin tutuklama ve adli kontrole ilişkin verdiği kararlara karşı yapılan itirazların incelenmesi, yargı çevresinde bulunduğu asliye ceza mahkemesi hâkimine aittir(CMK 268/3-b)

Tutukluluğun incelenmesi

Soruşturma evresinde şüphelinin tutukevinde bulunduğu süre içinde ve en geç otuzar günlük süreler itibarıyla tutukluluk hâlinin devamının gerekip gerekmeyeceği hususunda, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından şüpheli veya müdafii dinlenilmek suretiyle karar verilir. Tutukluluk durumunun incelenmesi şüpheli tarafından da istenebilir.

Hakim veya mahkeme tutukluluk durumunun devam edip etmeyeceğine kovuşturma devam ettiği sürece karar verebilir.

 

TUTUKLULUĞA İTİRAZ DİLEKÇESİ

—————————————————————————————————————————————————————————————————————

ANKARA ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

SORUŞTURMA NO :2023/****

ŞÜPHELİ : Yunus ******

(T.C. Kimlik No:***********)

(Adres) MÜDAFİİ :Av. Zişan ALATAŞ Korkutreis Mah. Necatibey Cad. Balıkçıoğlu İş Merkezi No:4/121 Çankaya/ANKARA

İSNAT EDİLEN SUÇ : KONU : Tutukluluğa itirazımızın sunulmasıdır. AÇIKLAMALAR : Müvekkil **.**.2023 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2023/**** Soruşturma dosyası kapsamında Ateşli Silahla Kasten Öldürme Ve Yaralama, Suçluyu Kayırma Ve Yer Temin Etme Suçu şüphesiyle gözaltına alınmıştır. Daha sonra Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ni tarafından tutuklanmasına karar verilmiştir. Müvekkil Gerek kolluk ifadesinde gerek de savcılık sorgusunda belittiği gibi sabit ikamet sahibidir. İstabul'da esnaflık yapmaktadır. Yurt dışına kaçmak gibi bir sebebi olmadığı gibi şahsi telefonu vb. tüm deliller dosyaya sunulmuştur. Delil karartmak gibi bir durumu da söz konusu değildir. Bu durum göz önüne alındığında; müvekkil hakkında hükmedilen tutuklama kararı ölçülü değildir. Müvekkil hakkında verilen tutukluluk kararı, mağduriyetine sebep olmaktadır.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, şüpheli hakkındaki tutuklama kararının kaldırılmasını ve şüpheli müvekkilin koşulsuz serbest bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

ŞÜPHELİ MÜDAFİİ Av. Zişan ALATAŞ

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Etkin Hukuk Çözümleri İçin